За нас

 

Детска градина „Звънче” е открита на 04.09.1975 г. Започва функционирането си с шест групи и носи името  „Митко Палаузов”. Строена по архитектурен проект с функционални, светли, просторни и слънчеви занимални, физкултурен салон, методичен кабинет, музикален кабинет. Сградата е заобиколена с красив и озеленен двор. Образователната институция бележи дългогодишни успехи в учебно-възпитателната си работа. Десетки са откритите моменти, изнесени пред учители и родители, много от които по времето, когато е базова към Института за учители  в гр. Враца. Новото и име „Звънче” е избрано от учители и деца през 1995 г., чествайки 20-годишен юбилей. Днес Детска градина  „Звънче” има свой специфичен облик и стил на работа, характеризиращ се със съдържателност и прецизност, отзивчивост към новостите, усет и чувствителност към предизвикателствата във всеки един етап от развитието на предучилищното възпитание. Тя е образователна среда за толерантност, за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Тук се отглеждат, възпитават и обучават с внимание и любов умни, красиви и щастливи деца на Берковица. Историята на Детска градина „Звънче“ не свършва до тук – тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите деца и учители.

 

  

 

 

 

 

©2021 ДГ "Звънче" гр.Берковица

Търсене