Нашите прекрасни и умни деца

 

 

Група „Плодчета“

 

„Плодчета“

Ако ми се дояде, аз избирам плодове:
малка ябълка червена, круша сочна и зелена,

праскова и нектарина от овощната градина.
Диня, пъпеши на есен хапвам толкова унесен.
Дойде ли отново май- куп череши, то се знай.
Портокали-хоп на сок, мандарини за отскок.
Изборът е тъй голям. Да си купим и банан!
Плодовете дават сили, но добре да сте ги мили!
В тях войничета добри водят истински войни.
Витамини се наричат и децата те обичат.
Който плодове яде, здрав и бодър ще расте!

 

Камелия Рангелова – учител

Сузана Григорова – учител

Цеца Генкова – помощник-възпитател

 

В групата се възпитават и обучават деца на възраст 3 – 4 години. Основна цел на педагозите е да осигурят комфорта на всяко дете, за да развие индивидуалността и творческите си способности.  Малките момчета и момичета се учат как да общуват с връстниците си, създават приятелства – социална среда, в която се чувстват сигурни и спокойни, възпитават се в уважение към личността и  в зачитане на общочовешки ценности. Обучението се осъществява по програмната система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“. Децата работят по всички образователни направления, запознават се с различни природни материали,  които дават богата възможност за развиване на сетивата и въображението. Екологичната насоченост на заниманията, контактът със света на растенията и животните изграждат в децата  положително отношение към природата и заобикалящата ги среда.

Съвместната работа на педагози и родители се осъществява чрез ежедневни разговори, срещи, беседи, общи инициативи и дейности.

 


 

 

Група „Петле“

 

„Петле“

Шарено петле пляска с криле
и зрънца от жито лакомо кълве.
После крачи бодро и напето,
вижте колко важно е петлето!
Днес обу си новите ботушки,
алени са като зрели чушки.
Прелетните птици му крещят,
стягат куфарчета пак за път:
- Петльо, полети и с нас ела
и ще видиш много градове, села...
Петльо маха им с криле,
поздравява ги от все сърце.
Е, не може нависоко да лети,
но пък пази десет ярки от беди.
Кукуригуто му надалеч ехти,
Лиса смее ли да приближи...?

 

Албена Арсенова – старши учител

Надя Цветкова – старши учител

Анета Аспарухова – помощник-възпитател

 

В работата на екипа е заложен потенциал за позитивно сътрудничество между децата, педагозите и помощник възпитателя. На децата се осигурява възможност да се учат как да общуват с връстниците си, да развиват собствените си уникални качества и таланти, възпитават се етични и морални ценности.

Обучението се осъществява по програмната система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“.

Децата работят с интерес по всички образователни направления, възпитават се в грижа за околната среда, запознават се с българското народно творчество, празници и обичаи.

 


 

 

Група „Пчеличка“

 

„Пчеличка“

Работливата пчелица
на медеца е кралица.
От цветенце на листец
сбира златния прашец.
Труди се до късен мрак
и отново после пак.
И измина към година
туй бурканче да го има.
Нека много го ценим
с радост да го споделим,
че в лъжичката една
има злато, не храна.
Ти досущ като пчеличка
можеш да постигнеш всичко.
Но ти трябва куп търпение,
упоритост и умение.

 

Данче Георгиева – старши учител

Валентина Димитрова – старши учител

Снежана Игова – помощник-възпитател

 

В група “Пчеличка“ се възпитават и обучават деца, родени през 2017 г. и 2018  г. Основна цел на екипа е да осигури спокойствие и комфорт на всяко дете за пълноценното физическо, психическо и социално развитие. Педагозите полагат усилия условията в групата да предоставят възможност за самостоятелна, индивидуална дейност, която да допринесе за личностното развитие на детето. Приоритетно се използва игровата дейност, която е основа за детското развитие. В работата си  екипът изхожда от принципа, че всяко дете е уникално по своята същност и осигуряват най-ефективните средства за разгръщане на потенциала, заложен в него. Процесът на обучение се осъществява по програма на „Чуден свят“  на издателство „Просвета“

Педагогическият екип е отворен към родителите за съвместна работа, предложения и дискусии.

 

 

 

 


 

 

Група „Калинка“

 

„Калинка“

Аз съм малката Калинка,

живописна кат картинка –
имам си елек червен,
с черни точки украсен.

Спусна ли се към земята,
с пръсти галят ме децата.
И момите ме обичат –
към момците път предричам.

Аз съм малката Калинка,
Пролетта ми е дружинка,
Слънцето – животът мой,
а зеленото – покой...

 

Елена Таскова – старши учител

Десислава Любомирова – учител

Стефка Йорданова – помощник-възпитател

 

В група „Калинка“ се възпитават и обучават деца, родени през 2014 г. Обучението се осъществява  с помагала „Чуден свят“ на издателство „Просвета“. Колективът на групата е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени във възможностите си. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другарчета и възпитатели децата неусетно изграждат полезни навици, усъвършенстват езиковите си умения чрез разучаване на песнички, стихотворения и приказки, занимават се с различни творчески дейности: рисуване, музика, моделиране, театър. Всички те развиват фантазията, сръчността и таланта, защото в изкуството, както и в играта има свобода.

 


 

                                                                                                           

Група „Мече“

 

„Мече“                                                                                                                      

Там, сред старата гора,

в топлата си пещера,

Меца гушка две мечета,

две мечата, две хлапета. 

Пух и Пухчо ги нарича -

много, много ги обича.

На зелената поляна                                       

води рожбите Мецана.

Мравки едри да ловят,

сладко да се наядат.                                                            

А във вира най-дълбок -

там, на бистрия поток,

мама учи ги да плуват                                                                              

и добре да риболуват.

Нощем тихо край брега

раци търсят тез деца.

Разцъфтяла е липата -

вред ухае из гората.

Кой ли в клоните жужи?

Тук са дивите пчели.

Във голямата хралупа

всяка медни пити трупа.

А медецът - то се знае -

също хубаво ухае.

 

Маргарита Маринова – старши учител

Женя Лазарова – учител

Костадинка Найденова – помощник-възпитател

 

В първите, най-важни за изграждане на детския характер години, наред с възпитанието, което получава детето от семейството, ние в група „Мече“:

Се учим на най-важните неща – да споделяме, да играем честно, да сме мили и вежливи, да подреждаме, да вярваме в чудеса.

Забавляваме се, тичаме, играем, пеем песни и танци, смеем се много, забавляваме се и държи ни в чуден плен всеки отминаващ ден.

Творим, защото чрез творчеството изразяваме себе си, емоциите си, учим се да ги познаваме, преоткриваме и отваряме към красивото.

Спортуваме, защото спортът ни прави по-здрави, по-силни, сплотява ни и ни създава много нови приятелства.

 

 

©2021 ДГ "Звънче" гр.Берковица

Търсене