Новини

Previous Next

Тринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“

В периода от 27.09.2021 година до 29.09.2021 година в град Вършец се проведе Тринадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, организирана от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление по образование – Монтана.

Целта на конференцията е да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Във форума се включиха представители на Министерството на образованието и науката, представители на Регионалните управления на образованието, представители на академичните среди, директори и учители от детските градини.

Събитието, което продължи 3 дни даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически и управленски практики от високоотговорната и всеотдайната работа с децата в предучилищна възраст.

Вълнуващо и много успешно беше представянето на децата от четвърта група „Петле“ на Детска градина „Звънче“, град Берковица. Те се включиха в уъркшоп, организиран в рамките на конференцията.

В работилницата за изкуство, децата имаха възможност да развихрят своето въображение и да покажат уменията си за рисуване върху камък, керемида и дърво.

Заниманията в работилницата „Да поработим с ръце, да се повеселим от сърце“ имаха за цел от една страна съхраняване на традицията, местната идентичност и умения, застрашени от забравяне, а от друга страна организиране на дейност, която да представлява атракция за участниците в конференцията. За отличното си представяне децата получиха много аплодисменти и усмивки.

Изключително емоционален беше моментът на разиграването на томбола, организирана от ДГ „Звънче“, в която наградите бяха плодове и зеленчуци – дарове на есента.

©2021 ДГ "Звънче" гр.Берковица

Търсене